rhy.fi
Etusivu
Suojattu sivu Suojattu
Kalenteri
Galleria
Palaute
Yhteystiedot
Karttapaikka Suojattu

 

Etusivu
TERVETULOA DEMO RHY:N SIVUILLE!!

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä on metsästystä ja riistanhoitoa koskeva koulutus ja neuvontatyö, riistanhoidon edistäminen, metsästyksen valvonta ja muut sille määrätyt tehtävät. Riistanhoitoyhdistyksen toiminnasta on säädetty metsästyslain 63 - 68 §:ssä, metsästysasetuksen 34 §:ssä ja metsästäjäorganisaation ohjesäännössä.

Riistanhoitoyhdistyksen toiminta-alue on Demolandian kaupunki.
Maapinta-ala on 111 660 ha ja vesistöjen ala 29 630 ha.
Jäsenmäärä 2008 oli 1639 metsästäjää, joista miehiä on 1554 ja naisia 85.
Rekisteröityjä metsästysseuroja on 24 ja metsästysseurueita 14.

Nämä sivut on tarkoitettu Rhy:n toimialueen metsästäjien, metsästyksestä kiinnostuneiden ja metsästäjäksi aikovien tietolähteeksi.

 

Laskuri: 1526

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua